مهم‌ترین اهداف آموزش والدین در جلسات «آموزش خانواده»

کمک به اولیا در تربیت صحیح فرزندان
رفع یا کاهش مشکلات خانوادگی
ایجاد هماهنگی بین آموزش‌های مدرسه و خانه و تعمیم آموزش‌های مدرسه در خانه
اصلاح دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فوری در تربیت فرزندان
آموزش ویژه برای پرکردن اوقات فراغت و ارضای نیاز‌های روحی والدین و فرزندان

تاریخ

موضوع

3آبان

مهارت فرزند پروری وشناخت شرايط و حالات ناشي از بلوغ جنسي و نحوه برخورد والدين با آن

11بهمن

هدایت تحصیلی و نقش آن در آينده ي شغلي دانش آموزان و

(ویژه پایه نهم )

15اردیبهشت

تاثير مشاركت اوليا در ارتقا فرايند آموزشي

(ویژه پایه نهم )