سال تحصیلی 1401-1400 را در حالی آغاز می کنیم که یک سال و نیم از سایه انداختن ویروس کرونا بر سراسر زندگیمان می گذرد.

گرچه پاندمی کرونا ، مشکلات زیادی بر تمام شاخص های جامعه از جمله سلامت مردم تحمیل کرد اما منجر به شکوفایی برخی قابلیت ها در آموزش و پرورش که از جمله آن می توان به فراگیر شدن و رونق یافتن آموزش مجازی اشاره کرد.

این فراگیری با وجود همه فرصت هایی که در عرصه تعلیم و تربیت ایجاد کرد معلمان ، اولیا و دانش آموزان را با چالش های جدی رو به رو ساخت.

به واقع وجود رایانه ، سایت ، اینترنت ، آموزش مجازی در خانواده ها و مدارس یک معضل نیست بلکه عدم آگاهی از نقش و اهمیت آن و همچنین عدم بهره برداری صحیح و درست از آن و یا فقدان تخصص و ناتوانی در درست استفاده کردن از نرم افزار ، یک مشکل و معضل برای خانواده ها محسوب می شود.

امید است که دانش آموزان با آموختن سبک های مهارت های اجتماعی و ارتباطی ، کنترل مشکلات فردی و به کارگیری توانمندی های خویش به سلامتی از این اپیدمی عبور کرده و با تغییرات دوران پساکرونا سازگار و هماهنگ شوند.

انتظار ما از اولیای فرهیخته ، همراهی و تعامل جهت گذر سالم از این دوران سخت است.

 

به امید روزهای بهتر

مدیر دبیرستان دخترانه انرژی اتمی – دوره اول

دکتر فریبا ترکمان