با توکل به خدا و تلاش و همت خویشتن صادقانه پیمان می بندم که:

      -ضمن ارج نهادن به کرامت و ارزش های والای انسانی، در کمال سادگی و آراستگی به  پوشش مناسب در شأن دختر ایرانی اهتمام ورزم.
-با توجه به نقش موثر فرائض دینی به ویژه نماز در اعتلای اخلاق و معنویت ، ضمن شرکت در نماز جماعت مدرسه در گسترش اقامه ی آن بکوشم.
-اولویت اصلی خود را درس خواندن قرار داده و تلاش نمایم تا فردی متعهد و متخصص برای فردای ایران باشم.
-به کسب مهارت های اجتماعی توجه نموده و نسبت به پذیرش مسئولیت در فعالیت های مدرسه متعهد باشم.
-با اولیای مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و احترام بر خورد نمایم و رفتار مودبانه را نمایانگر ارزش والای خود بدانم.
-با اعضای شورای دانش آموزی همکاری داشته و با نظرات و پیشنهادات سازنده خود در بهبود وضعیت مدرسه بکوشم.
-تلاش می کنم نهایت همکاری را با اولیای مدرسه در زمینه های علمی، پژوهشی و شرکت در مسابقات، المپیادها و ... داشته باشم و موجبات افتخارات و سربلندی را برای خود، مدرسه و جامعه فراهم نمایم.

- در جهت رعایت قوانین و مقررات و جلب رضایتمندی اولیاء دبیرستان تلاش نمایم.

-متعهد می شوم از فضای مدرسه که امانت به ما سپرده شده به خوبی مراقبت و نگهداریکنم و در حفظ پاکیزگی  آن کوشا باشم.