کارگاه های آموزشی مشاوره و برنامه ریزی (گروهی )

سخن مشاور :ورودت را به یکی ازمهم ترین سال های تحصیلی ات خیر مقدم می گویم.

هم اکنون که با استعانت از یاری خداوند متعال و سعی و تلاش خود در راستای اهداف مدرسه

گام برداشته ای و با توشه ای پر بار سال جدید را آغاز نموده ای ، لازم است بدانی در سال پیشرو

با موضوع تعیین رشته تحصیلی مواجه خواهی بود که به دقت و توجه بالایی نیاز دارد .

امید که با همراهی و مساعدت و پشتکار فراوان در این مسیر همسفران خوبی تا رسیدن به قله آزو های شیرین تان باشیم.

کارگاه های تیر ماه

معارفه –اهمیت دفتر برنامه ریزی و خواندن درس روزآزمون جامع

کارگاه های مهر ماه

اهمیت هدف گذاری و برنامه ریزی

کارگاه های آبان ماه

افزایش تمرکز و مدیریت زمان

کارگاه های آذر ماه

بررسی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود-هدایت تحصیلی

(معرفی رشته های دانشگاهی)

کارگاه های بهمن ماه

صفر تا صد هدایت تحصیلی

کارگاه های اسفند ماه

آینده ساختنی است (هدایت تحصیلی )

کارگاه های اردیبهشت ماه

روش های تست زنی – آمادگی امتحانات ورودی دوره دوم

(انگیزشی)